Merhabalar. Appium ile mobil test otomasyonun ilk kısmında, appium tool’unun kurulumu ve kullanımından bahsetmiştim. Şimdi proje kısmıyla devam edeceğim.

Otomasyon projesi için intellij idea’da bir maven projesi üzerinde çalışmaktayım. Intellij IDEA, popüler olarak kullanılan java editörlerden biridir. Kurulum ve hakkında detaylı bilgi için; https://www.jetbrains.com/idea/ sitesinden yararlanabilirsiniz.

Otomasyon senaryolarını cucumber ile bdd formatında yazacağım.Çok detaya girmeksizin bu terimler hakkında da bilgi vermek isterim. Behaviour Driven Development (BDD); asıl çıkış amacı sistemin davranışlarını günlük dilde yazarak, yazılım geliştirme süreçlerinin test odaklı yürütülmesini sağlamaktır. Cucumber; bdd yaklaşımı için kullanılabilen açık kaynak kodlu bir araçtır. En basit tanımıyla; düz metin olarak yazılan test senaryolarını…


Merhabalar. Bu platformdaki ikinci yazımı, çalıştığım projede geliştirdiğim appium ile mobil test otomasyon projesi hakkında yazmak istedim. Başlangıç olarak appiumdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu tool hakkında detaylı bilgi edinmek ve kurulumunu gerçekleştirmek için; http://appium.io/ adresi yardımcı olacaktır.

Appium; mobil uygulamalarda kullanılan açık kaynak kodlu test otomasyon aracıdır. Üç çeşit mobil uygulamayı test etmemizi sağlar. Bunlar; native ,mobilweb ve hybrid’dir. Otomatik testlerimizi, gerçek cihazlarda ve emülatör , similatör gibi yardımcı araçlarda koşmamızı sağlar. Appium kurulumu gerçekleştikten sonra, otomasyon testlerini çalıştırmak istediğimiz uygulama ile mobil cihaz arasında bağlantıyı sağlar. Kurulum aşamalarını atlayarak, appium’un uygulamamızı ayağa kaldırdığı kısımları ekleyeceğim.

Appiumu çalıştırmadan önce, emülatör…


Merhabalar , bu platform üzerinden ilk yazımı sizlerle en yaygın kullanılan test tekniklerinden kara kutu ve beyaz kutu testleri üzerinden paylaşacağım. Konunun daha anlaşılabilir olması açısından c# dilinde yazdığım ufak bir örnek fonksiyon ile ilerleyeceğim. Yazmış olduğum fonksiyon her üniversitede kullanılan harf notu hesaplama sistemi. Harf notu hesaplama fonksiyonunu blackbox/whitebox test tekniklerini kullanarak test edeceğim.Testler sonucunda; bu test tekniklerinin kullanılabilirliği, avantajları ve dezavantajları gibi konularda sonuca varabileceğiz.Yazdığım fonksiyon sayısal olarak girilen notların harf notu karşılıklarını göreceğimiz harf notu hesaplama fonksiyonudur. Harf dönüşüm not aralıkları şu şekilde belirledim:

90–100:AA , 80–89:BA, 70–79:BB, 60–69:CB,53–59:CC,48–52:DC,

40–47:DD,30–39:FD,0–29:FF

Bu harf notlarının hesaplandığı fonksiyon:

Şimdi yazdığımız…

Aysel Bilici

Software Test Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store